fbpx

לפרטים - 2806*

הזדמנות נדירה להצטרף להשקעה
ולהצלחה של מאות ישראלים בגאורגיה

עתיד ורוד לחוף הים השחור!

החל מ- ₪120.000

לדירת החלומות בבטומי

הזדמנות נדירה להצטרף להשקעה
ולהצלחה של מאות ישראלים בגאורגיה

עתיד ורוד לחוף הים השחור!

החל מ- ₪120.000
לדירת החלומות בבטומי

לפרטים - 2806*

לוגו של וואטסאפ